Klimaindsats og Aarhus Omstiller

Musikforeningen MONO bakker op om klimadagsordenen i Aarhus kommune under overskriften ’Aarhus Omstiller’. Tiltaget er en fællesskabsbaseret indsats, der lægger vægt på at vi skal skabe forandring i fællesskab gennem:

1. Dannelse, hvor vi alle sammen skal blive klogere på, hvordan vi kan sænke vores CO2-udledning og omsætte den viden til konkret handling.

2. Demokrati, hvor vi i fællesskab prioriterer og giver vores mening til kende, og

3. Fællesskaber, hvor vi indgår i fællesskaber og sammen skaber grønne initiativer. Alt sammen sker under forudsætning af at klimaomstilling selvfølgelig kræver massive investeringer i vedvarende energi og meget mere, men at teknologi ikke gør det alene.

I Musikforeningen MONO og øvehuset MONORAMA har vi taget de første skridt med investeringer omkring lyskilder, samt varme og vandforbrug, og hvor fællesskabet bakker op ved at ’slukke for øvelokalet’. Vi følger løbende Aarhus kommunes anbefalinger som de udvikler sig under initiativet Aarhus Omstiller.

Se mere på https://gogreenwithaarhus.dk/klimaindsats/aarhus-omstiller/

Vi opfordrer vores medlemmer til, i forlængelse af de tre indsatser ovenfor, løbende at rette henvendelse til ledelsen med konstruktive forslag og ideer på mono@mono.dk 

SPØRGSMÅL?

VIDSTE DU AT?