Bestyrelsen

Musikforeningen MONO har en stolt tradition med engagerede medlemsbaserede bestyrelser.

Bestyrelsens væsentligste opgave er at udstikke mål og visioner for foreningens virke i samarbejde med den daglige leder. Derudover bidrager de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres forskellige kompetencer. 

Bestyrelsen består i 2024-2025 af:

Martin Dhiin
bestyrelsesleder

Lars Bisballe Jensen vicebestyrelsesleder

Christiane Gasse

Kalle Huusom (Suppleant)

Lars Tanderup

Tejs Dragheim

 

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mono@mono.dk 

SPØRGSMÅL?

VIDSTE DU AT?