Bestyrelsen

Musikforeningen MONO har en stolt tradition med engagerede medlemsbaserede bestyrelser.

Bestyrelsens væsentligste opgave er at udstikke mål og visioner for foreningens virke i samarbejde med den daglige leder. Derudover bidrager de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres forskellige kompetencer. 

Bestyrelsen består i 2022-2023 af:

Martin C.M. Dhiin
Formand

Lars Bisballe Jensen
Næstformand

Jens Munch (Grobund)

Lars Tanderup

Christiane Gasse

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mono@mono.dk