Bestyrelsen

Musikforeningen MONO har en stolt tradition med engagerede medlemsbaserede bestyrelser.

Bestyrelsens væsentligste opgave er at udstikke mål og visioner for foreningens virke i samarbejde med den daglige leder. Derudover bidrager de enkelte bestyrelsesmedlemmer med deres forskellige kompetencer. 

Bestyrelsen består i 2023-2024 af:

Martin C.M. Dhiin
Formand

Lars Bisballe Jensen
Næstformand

Lars Tanderup

 

Christiane Gasse

Peter Dernert (Suppleant)

Kalle Huusom (Suppleant)

Bestyrelsen kan altid kontaktes på mono@mono.dk