Aarhus mod sexisme

Musikforeningen MONO og øvehuset MONORAMA støtter op omkring initiativet Aarhus mod sexisme, som er lanceret af Aarhus kommune, Idrætssamvirket, Kultursamvirket, Århus Ungdommens Fællesråd og Folkeoplysningssamvirket. Initiativet gælder byens kultur-, fritids- og foreningsliv.

I Musikforeningen MONO, øvehuset MONORAMA og relaterede projekter, skal der være plads til alle. Det er udgangspunktet, og den tilgang bakker vi op om ved at forholde os til Kultursamvirkets Code Of Conduct: https://kultursamvirket.dk/aktiviteter/kultursamvirkets-code-of-conduct/ og forholder os til de anbefalinger og vejledninger, som findes på https://aarhusmodsexisme.aarhus.dk/

I Musikforeningen MONO og øvehuset MONORAMA arbejder målrettet på at skabe et sundt, trygt og sikkert miljø blandt vores medlemmer og ansatte: 

  • Vi ønsker, at alle skal møde hinanden med respekt, anerkendelse og et åbent sind.

  • Vi arbejder for at fremme en arbejdskultur, hvor der er tryghed og mulighed for at sige fra overfor krænkelser af enhver art.

  • Vi tolererer ingen form for krænkende adfærd, hverken fysisk eller psykisk.

  • Vi er bevidst om, at det kan være forskelligt, hvad den enkelte oplever som krænkende adfærd.

  • Vi arbejder for at vores medlemmer og ansatte trygt kan sige fra, og få den nødvendige beskyttelse og opbakning fra foreningen/arbejdspladsen.

Vi beder alle der oplever krænkende eller på anden måde adfærd, der overskrider gældende Code of Conduct kontakte foreningen på mono@mono.dk eller 86121444.