MONO x Undervejs: Et nyt projekt i samarbejde med RADAR

UndervejsMONO har gennem mange år samarbejdet med spillestedet RADAR om koncertaftener og sparringsforløb. I 2024 er vi igen på banen med et projekt, der både skal showcase en række artister og klæde dem på til 'det bedste koncertevent'

Med projektet MONO x Undervejs møder vi tre bands og artister undervejs i deres karrierer. Fokus for projektet er rettet mod det at skabe et stærkt samarbejde mellem arrangør, spillested og artist, et fokus vi retter mod en koncertdato i starten af sommeren og en i starten af vinteren. Først kommende koncertdato er d. 30. maj på RADAR.

Processen med at skabe et godt koncertevent rummer en række elementer, som det kan være en rigtig god idé at kende til når man rækker ud mod et spillejob. Hvordan rækker man f.eks. ud til en booker på et spillested? Hvordan får man bookerens opmærksomhed? Hvordan ser det egentlig ud fra bookerens side, når der skal aftales koncerter? Og hvad så når man har aftalt at skulle spille på et givent sted, hvad sker der så?

Undservejs1Alle disse forhold kommer i betragtning i dette projekt, hvor det er spillestedets folk; bookeren, produktionsansvarlige, kommunikation, lydtekniker, samt arrangøren, der i dette tilfælde er MONO, som giver deres bud.

Udgangspunktet i dette projekt er RADAR, men den viden der skabes i dette forløb, skulle gerne kunne bruges som udgangspunktet i at forstå processen andre steder.

Kunne du og bandet tænke jer at deltage i kommende udgaver af MONO x Undervejs på RADAR, så er du velkommen til at tage kontakt til mono@mono.dk. Bands og artister til koncerten og workshoppen udvælges udfra henvendelser og MONOs netværk af artister og bands, som vi støder på hen over året. Der er åbent for hele regionen.   

Oplev koncerten d. 30. maj og find ud af hvordan du kan få en plads, når vi inviterer til en ny omgang i efteråret.