Ekho Effekt besøger MONORAMA d. 4. april

Ekho EffektVi skal have alle med i et mangfoldigt musikliv. Det har vores søsterforening, Ekho Ekho, i København sat sig for at gøre noget ved i samarbejde med Tuborgfondet. Sidste år præsenterede de resultatet af første del, og nu tager de rundt i landet.

På turen rundt i landet inviterer de til dialogmøder, og sådan et finder sted i MONORAMA torsdag d. 4. april kl. 17-19. 

Med projektet EKHO EFFEKT, har EKHO EKHO haft succes med en kulturændring i foreningen hvilket betyder, at kvinder og kønsminoriteter i langt højere grad end tidligere, føler sig trygge og velkomne i musikfællesskabet. Vi kan se, at der også er sket en positiv forandring på andre diversitetsparametre.

I skrivende stund udvikler foreningen EKHO EFFEKT ver. 2.0. Det skal være et landsdækkende projekt, der ligesom pilotprojektet, ændrer på kønsbalancen i musik ved at få flere kvinder og kønsminoriteter ind i musikfællesskaberne. I de musikfællesskaber EKHO EKHO kender til og samarbejder med, er der en kønsubalance, der ligner den, der var i EKHO EKHO inden EKHO EFFEKT projektet (92% mænd). Der er altså god grund til at tro, at en landsdækkende indsats for diversitet i musikfællesskaberne er en akut nødvendighed.

EKHO EFFEKT ver.2.0 vil bygge et (endnu uvist) antal containere, der indrettes som produktionsøvelokaler. Disse skal stå til rådighed for kvinder og kønsminoriteter. Containerne placeres på udvalgte locations, hvor der i forvejen findes et musiknetværk, der kan varetage daglig drift, være gatekeepers, medskabere af netværk og være med til at sprede information om og kendskab til projektet til de rigtige mennesker. På denne måde skal der sikres en lokal forankring af projektet.

Helt fundamentalt for EKHO EFFEKT 2.0 er et koncentreret arbejde med netværk. Projektet vil afholde målrettede oplæg, netværksmøder, lave workshops og talks, der skal danne ramme for fællesskaberne omkring øvelokalerne. Disse netværk skal løbende opkvalificeres til at være kulturbærende og forandringsskabende.

Kom til møde om Fremtidens Mangfoldige Musikfællesskaber torsdag d. 4. april kl. 17-19 i MONORAMA

Meld din ankomst til rikke@ekhoekho.dk