Betingelser ved leje af eget øvelokale (sololeje-ordningen)

I foreningen har vi valgt at give 20% rabat på øvelokalet, når et band eller lignende lejer hele øvelokalet for sig selv (i det tilfælde at et sådant er ledigt. Der er et begrænset antal muligheder for sololeje).

Det er mulighed for oprettelse af sololeje i små og mellemstore øvelokaler i MONORAMA (dog kan maksimalt 10 øvelokaler i huset benyttes til formålet). Et eksempel: hvis du lejer et øvelokale til tre bands for dig selv, så er prisen som udgangspunkt 3 x 1.735,- kr. pr. md.= 5.205,- kr. (Alm. øvelokale til tre bands) I dette tilfælde giver vi dog 20 %, hvilket reducerer prisen til 4.155,- kr. for et 34 kvm øvelokale (prisen varierer efter type af øvelokale), med adgang til wifi, kaffe, scene (evt. produktionsøvere), studie og meget andet (spørg mht. andre typer lokaler).

Vilkår for sololeje med rabat:

1# Øvelokalet har en fast kontaktperson, som er medlem af bandet i øvelokalet.

2# Kontaktpersonen må maximum give plads til 10 personer i øvelokalet, som har tilknytning til bandet eller som kontaktpersonen kender. Alle medlemmer af lokalet skal registreres hos foreningen via lokalets kontaktperson.  

3# Kontaktpersonen eller andre medlemmer i bandet må ikke forestå egen udlejning af øvelokalet, men må tilknytte op til 10 personer, der samlet betaler det der svarer til øvelokalets lejepris.

4# Ønsker kontaktpersonen (bandet) ikke længere rådighed over det fulde øvelokale, så ændres øvelokalet tilbage til normalfordeling for øvelokalet (Jf. ovenstående eksempel, vil det være et alm. øvelokale til tre bands). Ændringen betyder, at kontaktpersonen og tilknyttede personer skal forlade lokalet. Ændringen sker efter reglerne for opsigelse. Kontaktperson/bandet kan herefter tildeles plads i et øvelokale efter ønsket størrelse og behov.

5# Almindelige regler for god brug af øvelokale og øvehus er gældende.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen på kontoret, på mono@mono.dk eller på 86121444.

SPØRGSMÅL?

VIDSTE DU AT?