Folkeskolen i MONO

Kom tæt på den musikalske produktionsvej - fra idé til scene - og det århusianske musikmiljø med MONOs musikforløb for folkeskolen - gratis!

Hvordan er det man laver sin egen musik? Hvordan skriver man teksten? Hvordan får man det hele sat sammen og øvet, så man kan optræde med det og indspille det i studiet? Ja, og hvordan føles det til sidst at stå på scenen, foran venner og familie, og fremføre noget man selv har været en del af at skabe? Det får man altsammen svar på med forløbet ‘Skab Musikken’ i MONORAMA. 

Ambitionen er at give eleverne en bedre forståelse for den musikalske produktionsproces, ved simpelthen at prøve den. Samtidig ønsker vi at alle, med interesse for at skabe deres egen musik, enten som solist eller i band, får viden om hvor de kan gå hen for at komme igang, og ikke mindst hvor de kan få hjælp..

Projekterne henvender sig til de ældste elever, evt. musikvalgfagshold eller andre skolefritids-relaterede musikhold. Forløbet ‘Skab Musikken’ strækker sig over en kortere eller længere periode, alt efter aftalen med musiklæreren.

Faciliteter, udstyr og knowhow

Hos MONO og øvehuset MONORAMA stiller vi med de faciliteter, udstyr og den fagkundskab der skal til for at afvikle de forskellige projekter/tilbud.

► Autentisk musikmiljø og faciliteter med øvelokaler, studie og scene som kan benyttes af undervisere, elever og klubmedlemmer.

► Banddoktorer, studieteknikere og sceneteknikere vil hjælpe og vejlede elever og musiklæreren i de forskellige faser.

► Branchekendskab, udvikling af koncertevents og generel vejledning om musikken i byen.

Musikforeningen MONO inviterer alle skoler i Aarhus Kommune til at benytte sig af tilbuddene, men af praktiske og pladsmæssige begrænsninger benytter vi os af et først-til-mølle princip. Specielt med hensyn til projektet ’Skab Musikken’, vil der være en begrænsning på 8 hold/skoler pr. sæson (se kort projektbeskrivelse nedenfor).

Tilmeldingen til hvert af de fem projekter/tilbud sker separat.

MONO og MONORAMA byder på følgende muligheder:

1. ‘Skab Musikken’. Se mere om dette forløb, ved at klikke her 

Varighed: Forløbets varighed aftales på et planlægningsmøde mellem MONO og musiklæreren.

2. Indspilningsforløb i MONORAMA-studiet. Et endags event hvor ’musikholdet’ kommer i MONORAMA-studiet for at indspille udvalgt materiale fra undervisningsforløbet. Dette skaber et spændende mål for undervisningen, et produkt at tage med sig og ikke mindst læring og kendskab til studieindspilningsprocessen.

Varighed: En til to dage, alt efter antal af numre (ca. to numre pr. dag)

3. Introduktion til hjemmestudieproduktion. Ny og lettilgængelig teknologi har givet flere mulighed for at prøve kræfter med hjemmestudieindspilning. Med dette forløb tilbyder vi specielt interesserede elever en praktisk introduktion til teknikkerne og processerne omkring indspilningssituationen.

Varighed: Tilpasses behov (mellem 4-6 pr. hold). 

4. Mød musikeren og musikken.

I og omkring MONORAMA findes et utal af både nye og mere rutinerede bands, som skaber ny musik og kæmper for at etablere en karriere. Med dette event byder vi indenfor i MONORAMA for at møde musikerne, for at få et indtryk af det 2400kvm store øvehus og opleve en koncert med et udvalgt band. Det kan også foregå på skolen,

Varighed: 1 1/2 time (Rundvisning i MONORAMA, koncert ca. 40 min., møde musikerne). 

5. Autentiske rammer til musikundervisningen. Et tilbud til undervisere og skoler som ønsker at bruge øvehuset MONORAMAs autentiske musikfaciliteter, dette ved mangel på egnede faciliteter på skolen, eller blot ved ønske om at sætte musikken i scene i nye rammer. MONO tilbyder et fuldtudstyret øvelokale, sponsoreret af MONOSound, samt adgang til studie og scenen. 

Varighed: Efter behov

Skab Musikken:

“Det var et fantastisk godt forløb, som jeg med glæde vil have et valghold med til igen. Det gav en fantastisk gejst og eleverne voksede virkeligt i projektet og i de særlige rammer I kan tilbyde”

Anders Leth Nielsen, Lystrup Skole

Studieforløb:

“Det har været megafedt, at vi som musikhold har haft studiebesøget at se frem til. Eleverne har op til besøget været meget fokuserede i undervisningen. De har haft et meget konkret mål med at spille sammen. Det er fedt at afslutte et forløb med en tur i studiet, hvor de kan få foreviget deres musik. Mange elever vidste ikke på forhånd, at MONO fandtes. De var meget positivt overrasket, da de hørte om det, og da de endelig kom derud og så sig omkring”.

Henrik Stasiak, Tranbjerg Skole

Mød Musikeren og musikken:

 “Det var super! Hun spillede tre numre og svarede derefter på elevernes spørgsmål, som vi havde skrevet ned og samlet i en bowle. Det fungerede godt. Hun var go til at svare og eleverne var meget positive bagefter. Så vi siger mange tak”

Karen Monrad,  Skåde Skole

Musikforeningen MONO har siden 2001 arbejdet aktivt for at sikre det rytmiske vækstlag og fødekæden af nye orkestre. Med øvehuset MONORAMA råder MONO over 2400kvm autentiske musikfaciliteter med øvelokaler, indspilningsstudie og en scene, hvor der kan arbejdes intenst med musikken i trygge rammer. Øvelokalet, studiet og scenen repræsenterer tre forskellige aspekter af musikkens produktionsvej, som den ’hele musiker’ skal kunne beherske for at ’komme ud’ med musikken. Dermed er der med projektet fokus på en helhedsorienteret musikforståelse

Læs artikel om projektet i bladet SKOLEN: http://viewer.webproof.com/pageflip/286/160271/index.html#/page=12_13 eller i BU Nyt nr. 8, 2014.

Få indblik i hvordan MONO deler erfaringer, viden og nyheder om musiklivet på landsplan i magasinet MER’ MONITOR!

Ring, skriv eller kom på besøg i MONORAMA for at høre nærmere.

Kontakt: Ricco Andie Jensen (Daglig leder) på 86121444 / 29645251 eller mono@mono.dk 

Se filmen ‘Skab Musikken’:

SPØRGSMÅL?

VIDSTE DU AT?