Persondatabeskyttelse hos Musikforeningen MONO (GDPR):

Dine personoplysninger tilhører dig. Du deler dine oplysninger med Musikforeningen MONO, fordi du:

– er medlem af foreningen.

– er kontaktperson og lejer af en plads i et øvelokale.

– er medlem i et band, som er lejer (og dermed tilknyttet en kontaktperson). 

– er tilknyttet en kontaktperson i et sololejelokale.

Du deler også dine oplysninger med os hvis du:

– ikke er medlem, men lejer dagslejeøvelokale, studie eller scenen i MONORAMA.

Derudover deler du dine oplysninger, hvis vi samarbejder i forbindelse med et arrangement eller en koncert, og sidst, hvis du ønsker at modtage nyhedsmails. Vi forestiller os, at du gerne vil vide hvorfor vi skal bruge dine personoplysninger, og hvordan vi behandler dem. Det fortæller vi dig i denne Persondatapolitik.

Musikforeningen MONO er dataansvarlig og behandler personoplysninger i forbindelse med medlemskaber, lejeforhold, koncertevents, samt løn- og personaleadministration. Vi har derfor udarbejdet denne Persondatapolitik, som beskriver hvordan, vi indsamler og behandler persondata.

1. KONTAKTOPLYSNINGER

Musikforeningen MONO,

CVR: 26125308,

Tomsagervej 25, 8230 Åbyhøj

E-mail: mono@mono.dk ;

Telefon: + 45 86121444

2. INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler personoplysninger både direkte og via kontaktperson. Vi henter desuden oplysninger direkte ved ansættelser og i forbindelse med honorarbetalte aktiviteter.

Vi indsamler oplysninger via kontaktperson i forbindelse med oprettelse af medlemskab/leje af øvelokale i MONORAMA, hvor kontaktpersonen er kontaktpunktet mellem foreningen og bandmedlemmerne.

Musikforeningen MONO bruger kun de data, du giver os. En gang årligt leverer vi data til vores partnerorganisation ORA – Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere. Dataene indeholder alderssammensætning til brug i forbindelse med tilskudsordning. Vi sikrer os i den forbindelse at modtageren efterlever persondataforordningen.

Vi bruger følgende oplysninger i forbindelse med medlemsregistrering, ved dagsleje (hvor lejer ikke er medlem af foreningen), samt ved løn- og honorarudbetalinger:

– Fulde navn

– Telefonnummer

– Postadresse

– Fødselsdato

– E-mailadresse

– Instrument

– Betalingsoplysninger (kun ved tilbagebetaling af depositum)

– Cpr-oplysninger (kun ved løn- og honorarudbetalinger)

Vi bruger disse oplysninger i forbindelse modtagelse af nyhedsmails:

– Navn og e-mailadresse

Nyhedsmails indeholder information om foreningen og øvehuset MONORAMA, aktiviteter som koncerter og projekter, vidensdeling, samt tilbud og relevante aktiviteter hos vore samarbejdspartnere. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart. 

3. HVAD BRUGER VI PERSONOPLYSNINGERNE TIL?

Vi anvender de data, du giver os, til forskellige formål:

Medlemsoplysninger bruger vi til administration af foreningen, herunder til medlemskontakt og information. Oplysningerne registreres i vores medlemssystem.

Vi bruger desuden personoplysninger ved ansættelser.

Vi bruger data til at behandle opkrævning af medlemsbetalinger i form af husleje for øvelokaler, køb af proxynøgler, leje af dagslejefaciliteter, ved samarbejdsaftaler (eks: ved koncertaktivitet), samt information om foreningens aktiviteter.

Vi bruger oplysningerne i vores medlemssystem til statistik bl.a. til brug ved fordeling i øvehuset MONORAMA, alderssammensætning og lign.

Vi vil gerne fortælle så mange musikere som muligt hvad Musikforeningen MONO kan tilbyde af aktiviteter og viden. Giver du tilladelse, kan du få meddelelser om dette eksempelvis via e-mail eller sociale medier, også selvom du ikke er medlem/bruger af foreningens faciliteter.

Det samme kan du på vores hjemmeside. Hjemmesiden kan indeholde links til andre websites. Vi har ingen indflydelse på disse sites og kan ikke garantere, at virksomhederne behandler data lige så sikkert som vi gør. Vi anbefaler, at du først læser deres Persondatapolitik, inden du bruger dem.

4. SIKKERHED

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Vi har desuden truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod f.eks. tab, manipulering eller uvedkommende adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger, så de opfylder den løbende teknologiske udvikling.

Vi beskytter de oplysninger du giver os med den mest avancerede teknik, så ingen uvedkommende har adgang til dem. Skulle det være nødvendigt at dele oplysningerne med tredjepart kræver vi, at virksomheden behandler dine oplysninger lige så sikkert som vi gør, og til det formål det er beregnet.

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til medlemsregistrering. Herefter vil dine personoplysninger blive slettet, med mindre vi af lovmæssige årsager er forpligtet til at opbevare dem i længere tid. For eksempel kræver bogføringsloven, at vi gemmer betalingsoplysninger i fem år.

5. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du ret til at bede om indsigt i de oplysninger, som behandles om dig, ligesom du har ret til at anmode om ajourføring eller sletning af dine oplysninger. Som medlem/bruger i musikforeningen MONO vil sletningen af dine oplysninger dog være ensbetydende med opsigelse af øvelokalet og medlemskabet af foreningen. 

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder i medfør af Persondataloven, er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål til, eller ønsker du at klage angående denne Persondatapolitik, kan du kontakte vores datahåndteringsansvarlige ved at sende en e-mail til: mono@mono.dk

 

 

SPØRGSMÅL?

VIDSTE DU AT?