Priser

Her siden kan du et overblik over priserne i MONORAMA.

► Øvelokaler

Mellemstørrelse m/3 bands (33m2): 1650,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 1735,- kr. pr. md. 

Stort lokale m/4 bands (43-45m2): 1490,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 1565,- kr. pr. md. 

Stort lokale m/3 bands (43-45m2): 1987,- kr. pr band (pr. md) / Justering august 2023: 2080,- kr. pr. md

Lille lokale m/2 bands (26m2): 1940,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 2040,- kr. pr. md. 

Lille lokale m/2 bands (30m2): 2090,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 2195,- kr. pr. md. 

Priser kan variere i tilfælde af anden fordeling i enkelte lokaler. Det er i enkelte tilfælde muligt at leje et helt øvelokale. MONOs sololeje-ordning giver 20% når én kontaktperson står for lejen af et helt øvelokale. Se betingelser her

(priserne er inkl. varme, strøm, wifi).

► Depositum for en plads i øvelokale: 2000,- kr. (gælder ikke MONOSound-øvelokalet).

► Trommekollektivet / Soloøvelokale: 643,- kr. pr. mand (pr. md) / Justering august 2023: 675,- kr. pr. md

► MONOSound-øvelokalet: 400,- kr. pr. dag/døgn (1000,- kr for tre døgn)

► Nøgle: Proxynøgle: 100,- kr.

► Scenen:

- Medlemmer: aktivitet uden publikum, som produktionsøvere etc: gratis.

- Medlemmer: aktivitet med publikum, som koncerter: 2.500,- kr (inkl. hustekniker)

- Ikke-medlemmer: aktivitet uden publikum, som produktionsøvere etc: 800,- kr. søn-tors pr. dag / 1200,- kr. fredag og lørdag. +500 for ekstra dag.

- Ikke-medlemmer: aktivitet med publikum, som koncerter: 4.500,- kr. (inkl. hustekniker) + depositum: 5.000,- kr. 

Koncertsalen er udstyret med fuldt PA, lys, bar, borde (tønder), stole og kan arrangeres efter koncertens type og størrelse.

Scenen er 9 x 5 meter og 53 cm høj. Trommepodiet er 3 x 2 meter. Der er plads til max. 150 publikummer i salen.

Udlejning af scene til ikke-medlemmer kan ikke garanteres. Kontakt os på mono@mono.dk

► Studiet:

Et døgn (Fra 08:00 til 08:00): 400,- kr.

Tre døgn: 1000,- kr. (tilbud)

Ved længerevarende ophold, kontakt kontoret.

Se mere om studiet, udstyr og hustekniker her

► Depot:

Leje af 5m2 depot: 400,- kr. pr. md. / Prisjustering august 2023: 420,- kr.