Øvelokaler i Aarhus

MONO tilbyder øvelokaler i Aarhus til bands af alle typer og niveau. Prisen er fordelagtig, der kan øves 24/7, og øve komplekset MONORAMA åbner i sig selv op for flere ting, der er med til at fremme dit bands karriere - Et stort netværk af musikere, et veludstyret studie til indspilning, husets egen koncertsal, samt foredrag, workshops og koncerter.

Huset rummer 40 øvelokaler, befolket af omkring 500 musikere. I MONORAMA er dit øvelokale altså placeret i et levende musikmiljø, hvor du også har en koncertsal du kan bruge, depoter du kan opbevare ekstra udstyr i etc. og gode fællesområder, hvor du kan tilbringe pauserne.

Får du plads i et øvelokale i MONORAMA, bliver du samtidig medlem af Musikforeningen MONO. Du kan dermed benytte et omfattende musikalsk netværk, koncertmuligheder, coaching, og ikke mindst, viden om branchen, til at teste bandet og skubbe karrieren på sporet.

Oprettelse og adgang

Når du bliver oprettet i et øvelokale, enten som kontaktperson eller som tilknyttet en kontaktperson, har du mulighed for at købe en personlig proxynøglen. Det er meget vigtigt at du er opmærksom på at nøglen er personlig, da det er din og alle andres sikkerhed for, at kun godkendte brugere har adgang til netop dit øvelokale.

Øvelokalerne lejes med en månedlig ydelse svarende til størrelse og antal bands. Ved oprettelse betaler du og bandet et depositum på 2000,- kr for at få adgang til huset og rådighed over en plads i øvelokalet.

Øvelokalepriser i MONORAMA i 5 grupper:

Mellemstørrelse m/3 bands (33m2): 1650,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 1735,- kr. pr. md. 

Stort lokale m/4 bands (43-45m2): 1490,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 1565,- kr. pr. md. 

Stort lokale m/3 bands (43-45m2): 1987,- kr. pr band (pr. md) / Justering august 2023: 2080,- kr. pr. md

Lille lokale m/2 bands (26m2): 1940,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 2040,- kr. pr. md. 

Lille lokale m/2 bands (30m2): 2090,- kr. pr. band (pr. md) / Justering august 2023: 2195,- kr. pr. md. 

Priser kan variere i tilfælde af anden fordeling i enkelte lokaler.

Musiker/bandkollektiv: Det er i enkelte tilfælde muligt at leje et helt øvelokale på MONOs sololeje-ordning. Se betingelser her

Priserne for øvepladser er inkl. varme, strøm, wifi, samt medlemskab af Musikforeningen MONO og brug af aktiviteter.

Trommekollektivet / Soloøvelokale

Ønsker du en plads i MONORAMA uden et band, kan du naturligvis altid leje dig ind på lige vilkår med bands. Det er dog for mange en lidt for stor udskrivning at klare ene mand. Derfor har du mulighed for at få plads i Trommekollektivet. Det er vores oplevelse at især trommeslagere har svære betingelser for at øve derhjemme... det gi'r så let klager, derfor har vi oprettet et sted du kan søge hen og støje/spille lige så tosset du vil.

Trommekollektivet er et øvelokale vi har inddelt i et fast antal pladser (markeret med tape på gulvet). Hensigten er, at du skal have plads og adgang til dit trommesæt (eller andet instrument/grej) i opstillet stand, så det er let at gå til. Pladsen er dog begrænset, så der vil ikke være plads til ekstra opmagasinering (alt efter hvor meget dit anvendte grej fylder).

Trommekollektivet: 643,- kr. pr. bruger (pr. md) / Justering august 2023: 675,- kr. pr. md. 

MONOSound-øvelokalet til musikhold og dagsleje:

I MONOSound-øvelokalet finder du trommesæt, guitarforstærkere, basforstærkere, keyboards, mikrofoner og stativer, PA... ja alt hvad du skal bruge til en øvesession. Skal du teste det nye band af? Har I som band ikke brug for at fast øvelokale i øjeblikket? Er I et musikhold fra folkeskolen, ungdomsklubben eller lignende? - så kan vi her tilbyde øveforhold lige til at gå til.

MONOSound-øvelokalet: 400,- kr. pr. dag/døgn (tre dage: 1000,- kr.) Bookes på mono@mono.dk

For hold fra folkeskolen eller ungdomsklubber gælder specielle aftaler. Kontakt MONO på 86121444 eller mono@mono.dk 

Ved annulering af lejedatoen mindre end en uge før aftalte dato refunderes lejen ikke (heller ikke i form af ændring af dato).

Opsigelse af fast plads i et øvelokale

Opsigelsesvarslet er en måned og løber fra den første til den første. Dvs. du siger evt. op den 28. april. Opsigelsen træder i kraft den 1. maj, og du skal være ude senest den 31. maj. Vær opmærksom på at vi har en bindingsperiode på 3 måneder ved oprettelse.

Når du skal have dit depositum retur, skal du en tur omkring kontoret for at afslutte din rådighedsaftale. Du udleverer også dit konto-nummer, så vi kan overføre depositum. Bemærk at hvis der er sket skader på lokalet, vil det blive trukket fra depositum.

Rykkergebyr og spærring af adgang

Musikforeningen MONO forventer at huslejen betales i forhold til betalingsfristen, som fremgår af den månedlige opkrævning. Skulle det ske at en betalingsfrist overskrides og huslejen dermed ikke falder rettidigt, skal vi bede dig straks kontaktet foreningen på 86121444 eller mono@mono.dk. Sker dette ikke, tilskrives et rykkergebyr på 100,- kr. på kommende huslejeopkrævning.

I det tilfælde at huslejen udebliver på tredje måned, således at det skyldige beløb overstiger tre huslejer (for sololeje gælder det ved to måneder), så vil adgangen til øvelokalet blive lukket for samtlige nøgleholdere under kontaktpersonen. Nøglerne vil først blive genaktiveret ved betaling af det skyldige beløb (eller nærmere aftalt beløb, samt aftale om afdragsordning). 

Korrekt brug af pladsen i øvelokalet

Øvelokalerne er som udgangspunkt tomme, så du medbringer selv dit grej.

Alt efter hvilken type øvelokale du og bandet får plads i, er det vigtigt at lave gode aftaler med de andre bands i øvelokalet. Det sikrer at I får en god tid sammen i øvelokalet og kan hjælpe hinanden. Det er dog vigtigt at I indretter jer så der altid er mest mulig plads til det band der øver. Stil jeres udstyr langs væggen, når jeres øver er slut og fjern affald.

Hvis I har fået plads i et øvelokale med plads til fire bands, så har I en fast ugentlig øver + en løst booket ekstra tid evt. en lørdag. Den begrænsede plads i sådan et øvelokaler betyder at man må begrænse sit udstyr. Ønsker man mere tid og bedre plads, er det ofte muligt at finde alternative pladser i huset.

Øvelokalet må kun bruges af det registrerede band dvs. det band kontaktpersonen er en del af. Medlemmer af bandet kan bruge øvelokalet på ledige tidspunkter til soloøvere, eksempelvis trommeslageren der øver alene. Hverken kontaktperson eller medlemmer af bandet må bruge lokalet til andre bands. Andre bands skal registreres med kontaktperson hos MONO.

Er der en ledig plads i øvelokalet, eksempelvis hvis der pt. kun er to bands i øvelokale til tre bands, så skal det tydeligt fremgå, at der er en ledig plads.